Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?

Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?

Để thuận tiện hơn trong việc xuất hóa đơn GTGT cho khách, thu ngân có thể ghi nhận thông tin này trên chương trình như sau:

  • Tại màn hình Tính tiền, nhấn chọn Khác/Khách lấy HĐ GTGT.

  • Nhập thông tin hóa đơn GTGT, nhấn Cất.

  • Trường hợp khách thay đổi không lấy hóa đơn, thực hiện bỏ tích chọn thông tin Khách lấy hóa đơn giá trị gia tăng.
Khi đó, Quản lý nhà hàng có thể xem lại thông tin này trên hóa đơn của khách và thực hiện xuất hóa đơn.
Lưu ý: Chỉ những nhà hàng có thiết lập Nhà hàng có xuất hóa đơn giá trị gia tăng mới thực hiện được chức năng này. Thiết lập trong mục Thiết lập hệ thống/Thông tin chung/tab Mua hang/Bán hàng.

 

Xem thêm
Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?