Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Ghi order > Làm thế nào để điều chỉnh giá bán của món khi ghi order cho khách?

Làm thế nào để điều chỉnh giá bán của món khi ghi order cho khách?

Trường hợp nhà hàng cho phép thu ngân tự điều chỉnh giá khi ghi order cho khách, có thể thực hiện như sau:
1. Quản lý thiết lập các món được điều chỉnh giá và phân thêm vai trò cho thu ngân

a. Trên danh sách thực đơn tại nhà hàng, quản lý thực hiện thiết lập các món được điều chỉnh giá:
  • Nhấn sửa món cho phép điều chỉnh giá, tích chọn Điều chỉnh giá tự do.
Lưu ý: Hiện tại phiên bản R59, chương trình chỉ cho phép quản lý điều chỉnh giá cho món thủ công trên web quản lý, chưa đáp ứng với hình thức nhập khẩu bằng file excel và chỉnh sửa trên phần mềm Bán hàng, ứng dụng Quản lý.
b. Thực hiện phân thêm quyền Điều chỉnh giá bán cho thu ngân nhà hàng.

  2. Thu ngân thay đổi giá món khi ghi order
  Khi thu ngân ghi nhận món cho khách, có thể điều chỉnh giá bằng cách:
  • Nhấn chọn món điều chỉnh, nhấn Điều chỉnh giá.

  • Nhập giá điều chỉnh, nhấn Đồng ý.


   

  Xem thêm