Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?

Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?

Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?

Trường hợp khách có nhu cầu muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán tại bàn, để tiết kiệm thời gian cho nhân viên ghi order không phải chạy đến quầy thu ngân lấy hóa đơn cho khách thì nhà hàng nên triển khai máy tính bảng dành cho nhân viên ghi order và thực hiện như sau:
Quản lý nhà hàng thiết lập thông tin nhà hàng.
  • Nhấn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung.
  • Chọn tab Mua hàng/Bán hàng.
  • Tại phần Bán hàng, nhấn Sửa.
  • Bỏ tích chọn Có in phiếu tạm tính.
  • Nhấn Cất.

  • Tại màn hình tính tiền của thu ngân, nhấn Gửi tạm tính.

  • Khi đó, thông tin hóa đơn của khách sẽ hiển thị trên tab Phiếu tạm tính tại màn hình của nhân viên ghi order.
 

Xem thêm
Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
Tích hợp cổng thanh toán ZaloPay
Khách hàng thanh toán bằng ViettelPay thì thực hiện thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng VNPAY thì thực hiện thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng VCBPAY thì thực hiện thế nào?
Đăng ký tài khoản ViettelPay Merchant như thế nào?
Khách thanh toán bằng cả tiền mặt và ZaloPay thì xử lý thế nào?
Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?
Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào?