Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Khách hàng thanh toán bằng ViettelPay thì thực hiện thế nào?

Khách hàng thanh toán bằng ViettelPay thì thực hiện thế nào?

Trường hợp nhà hàng chấp nhận hình thức thanh toán bằng ViettelPay, cần thực hiện theo ba bước:
Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán, xem chi tiết tại đây.
Bước 2: Thiết lập ví điện tử ViettelPay trên trang web quản lý, xem chi tiết tại đây.
Bước 3: Xác nhận thu tiền khi khách hàng thanh toán hóa đơn bằng ví điện tử ViettelPay, xem chi tiết tại đây.
Xem/tải phim hướng dẫn:


 Chi tiết các bước như sau:

1. Quản lý nhà hàng đăng nhập trang web Quản lý CUKCUK thực hiện gửi yêu cầu sử dụng tính năng ViettelPay như sau:
 • Quản lý nhấn Đăng ký ngay trên màn hình giới thiệu tính năng liên kết tài khoản ViettelPay

 • Chương trình tự động mở tab trình duyệt mới có nội dung Đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán: Khách hàng nhập các thông tin chính xác và nhấn Đăng ký.
 • Thông tin của nhà hàng sẽ được gửi đến đối tác ViettelPay:
  • Đối tác sẽ liên hệ và hỗ trợ mở tài khoản dành cho doanh nghiệp được kết nối với MISA nếu nhà hàng chưa có tài khoản.
  • Nếu nhà hàng đã có tài khoản ViettelPay dành cho doanh nghiệp thì đối tác sẽ thực hiện bổ sung kết nối với MISA và thông báo lại kết quả cho chủ nhà hàng.
2. Sau khi tài khoản ViettelPay dành cho doanh nghiệp được kết nối với MISA, khách hàng truy cập trang web Quản lý và thiết lập ví điện tử ViettelPay. Xem chi tiết tại đây.

Sau khi thiết lập, trên màn hình Thu tiền sẽ hiển thị hình thức thanh toán ViettelPay.

3. Khi khách thanh toán hóa đơn bằng hình thức ViettelPay, thực hiện xác nhận thu tiền theo hướng dẫn sau:

Trường hợp khách sử dụng 5Food nhận hóa đơn và thanh toán qua ViettelPay.
Thu ngân
 • Tại màn hình Tính tiền, chọn thông tin khách hàng sử dụng 5Food và nhấn Gửi 5Food để gửi tạm tính cho khách.

Khách hàng
 • Khách hàng sẽ nhận được phiếu tạm tính từ nhà hàng. Trên thông tin phiếu tạm tính, khách hàng xác nhận Thanh toán bằng ViettelPay. • Nhập số điện thoại, mật khẩu tài khoản ViettelPay, nhấn Đăng nhập.

 • Nhấn Thanh toán.

 • Nhập mã xác thực OTP gửi về số điện thoại. Nhấn Xác nhận

Thu ngân
 • Thu ngân sẽ nhận được thông báo khách hàng thanh toán thành công, nhấn chọn thông báo để xác nhận thu tiền.Trường hợp khách không sử dụng 5Food, muốn thanh toán trực tiếp thông qua ứng dụng ViettelPay.
Thu ngân
 • Tại màn hình Thu tiền, lựa chọn hình thức thanh toán ViettelPay.

 • Đưa khách hàng quét QRCode trên màn hình thanh toán.
 • Hoặc dùng chức năng In Mã để in QRCode cho khách hàng.

Khách hàng
 • Mở app ViettelPay và thực hiện quét QRCode thu ngân nhà hàng cung cấp. • Nhấn Thanh toán.

 • Nhấn Xác nhận.

 • Nhập mật khẩu tài khoản ViettelPay.

 • Nhập mã xác thực OTP gửi về số điện thoại. Nhấn Xác nhận.

Thu ngân
 • Thu ngân sẽ nhận được thông báo khách hàng thanh toán thành công, nhấn chọn thông báo để xác nhận thu tiền.

Lưu ý: Trường hợp khách đã thanh toán thành công bằng ViettelPay nhưng máy PC/POS của thu ngân không nhận được giao dịch của khách hàng (Có thể do mạng máy PC/POS gặp sự cố), thực hiện:
 • Nhấn Kiểm tra giao dịch, tích chọn Xác nhận đã thanh toán và nhấn Đóng.
 
 

Xem thêm
Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng VNPAY thì thực hiện thế nào?
Đăng ký tài khoản ViettelPay Merchant như thế nào?
Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?
Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào?