Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Kết nối phần mềm kế toán > Kết nối phần mềm AMIS.VN - Kế toán

Kết nối phần mềm AMIS.VN - Kế toán

Để thực hiện theo dõi doanh thu, lập báo cáo, in sổ sách theo quy định pháp luật về công tác kế toán, Kế toán của nhà hàng có thể chuyển dữ liệu bán hàng từ phần mềm CUKCUK sang phần mềm Kế toán một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu chứng từ.

Các bước cần thực hiện đối với nhà hàng chưa sử dụng phần mềm kế toán AMIS.VN:

  • Bước 1: Tạo tài khoản trên AMIS.VN - Kế toán kết nối với CUKCUK. Xem chi tiết tại đây.
  • Bước 2: Thiết lập quyền người dùng trên CUKCUK được phép sử dụng phân hệ Kế toán. Xem chi tiết tại đây.
  • Bước 3: Kết nối CUKCUK với AMIS.VN - Kế toán. Xem chi tiết tại đây.
  • Bước 4: Chuyển dữ liệu bán hàng từ CUKCUK sang AMIS.VN - Kế toán. Xem chi tiết tại đây.

Lưu ý: Với các nhà hàng chưa sử dụng phần mềm kế toán AMIS.VN - Kế toán của MISA thì mua phần mềm bằng cách nhấn Đăng ký ngay trên màn hình kết nối với AMIS.VN - Kế toán).


 

Xem thêm