Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý > Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn chứng từ từ CUKCUK sang SME 2019 thì làm như thế nào?

Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn chứng từ từ CUKCUK sang SME 2019 thì làm như thế nào?

1. Mục đích
Nhà hàng sử dụng song song 2 phần mềm CUKCUK và SME 2019. Kế toán nhà hàng dùng phần mềm SME 2019 muốn sử dụng luôn dữ liệu từ CUKCUK để giảm thời gian hạch toán kế toán. Kế toán có thể kết nối CUKCUK để lấy hóa đơn chứng từ bằng cách sau:
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Đăng nhập CUKCUK từ SME 2019
Tại màn hình "Bán hàng" phần mềm SME, chọn Nhập khẩu từ phần mềm bán hàng -> CUKCUK.VN
Nhập thông tin đăng nhập:
- Nhà hàng: Nhập tên nhà hàng (Ví dụ: quanngon.cukcuk.vn hoặc quanngon)
- Tên đăng nhập: Tên đăng nhập của các tài khoản có quyền kết nối SME 2019. Chỉ những người dùng có vai trò Kế toán, Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi, Quản trị hệ thống mới được phép kết nối dữ liệu với SME.

- Mật khẩu: Nhập mật khẩu đăng nhập CUKCUK của tài khoản tương ứng Nhấn Đăng nhập -> hiển thị màn hình chọn kỳ dữ liệu nhập khẩu
Bước 2: Chọn kỳ dữ liệu nhập khẩu Nếu nhà hàng là chuỗi, người dùng chọn nhà hàng được phân quyền làm việc để nhập dữ liệu
  • Trường hợp 1: Người dùng không tích chọn "Cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày thành 1 chứng từ"


Người dùng chọn kỳ nhập khẩu dữ liệu (Lưu ý: Kỳ dữ liệu không được vượt quá 14 ngày)
Nhấn "Đồng ý" để nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm SME 2019 Màn hình danh sách chứng từ không chọn cộng gộp

  • Trường hợp 2: Người dùng tích chọn "Cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày thành 1 chứng từ"
- Những hóa đơn thanh toán bằng hình thức Tiền mặt, có cùng mức thuế GTGT và không lấy hóa đơn GTGT trong 1 ngày cộng gộp chung thành 1 chứng từ bán hàng
Những hóa đơn thanh toán bằng hình thức Tiền gửi, có cùng mức thuế GTGT và không lấy hóa đơn GTGT trong 1 ngày cộng gộp chung thành 1 chứng từ bán hàng
- Các chứng từ khác tách riêng, không cộng gộp Màn hình danh sách chứng từ có chọn cộng gộp
Chú ý
: 
  1. Những chứng từ cộng gộp lấy theo 24 giờ, không lấy theo giờ thiết lập Giờ tính doanh thu.
  2. Các món cùng Mã, cùng mức % thuế GTGT cộng thành 1 dòng.
  3. Khi cộng gộp: Cộng tổng số lượng, thành tiền, tổng tiền chiết khấu của các dòng lại thành giá trị của dòng sau khi cộng gộp.
 

Xem thêm
Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?
Thiết lập bếp/bar theo từng mô hình nhà hàng
Làm thế nào để hủy hóa đơn sai trong ca làm việc?
Làm thế nào để huỷ hoá đơn sai sau khi thu ngân đã đóng ca làm việc?
Vì sao số lượng NVL xuất bán hàng trên phần mềm lại nhỏ hơn số liệu xuất thực tế?
Quản lý giao quyền cập nhật giá cho thu ngân thì làm thế nào?
Nhà hàng có phục vụ tiệc cưới thì thiết lập thực đơn như thế nào?
Lập chương trình giảm giá để tri ân khách hàng VIP thì làm thế nào?
Kiểm tra tỷ lệ khuyến mại trên từng hóa đơn bán hàng như thế nào?
Quản lý muốn biết có bao nhiêu Voucher đã được sử dụng?
Khách thanh toán bằng thẻ, làm thế nào để phân biệt hóa đơn nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng?
Quản lý nhà hàng muốn hiển thị đơn vị tính lên hóa đơn thanh toán khổ 58mm, 80mm thì làm thế nào?
Thiết lập sơ đồ nhà hàng trong trường hợp bàn không cố định
Quản lý nhà hàng muốn kiểm tra đột xuất kho xem nhân viên bếp/bar có chế biến đúng đinh lượng hay không thì thực hiện thế nào?
Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thì xử lý thế nào?
Nhà hàng có nhu cầu đổi món trong combo thì phần mềm đáp ứng thế nào?
Nhà hàng muốn thiết lập giá bán món ăn/đồ uống theo khu vực khác nhau thì làm như thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn sửa nội dung hàng loạt trên tệp Excel xuất khẩu thực đơn thì làm thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn định lượng nguyên vật liệu cho Sở thích phục vụ thì làm thế nào?
Các gói thuê bao phần mềm CUKCUK.VN khác nhau như thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn hủy món, hủy order phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Quản lý muốn thu ngân thay đổi số lượng món khi kiểm đồ, tính tiền cần có sự xác nhận của mình thì thiết lập thế nào?
Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?
Máy PC của thu ngân có lưu dữ liệu bán hàng trên bộ nhớ máy không?
Điều kiện để nhà hàng sử dụng phương thức kết nối Offline thông qua máy chủ nội bộ là gì?
Xử lý tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online
Nhà hàng muốn tính thuế cho phí dịch vụ thì thực hiện thế nào?
Xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?
Xử lý tình trạng không lập được phiếu xuất kho bán hàng khi số lượng mặt hàng xuất kho lớn
Thiết lập tự động cập nhật giá vốn như thế nào?
Làm thế nào để nhân viên phục vụ ghi nhận được số lượng nguyên vật liệu từ nhân viên siêu thị?
Thiết lập dịch vụ tính tiền theo thời gian như thế nào?