Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý > Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn chứng từ từ CUKCUK sang SME 2019 thì làm như thế nào?

Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn chứng từ từ CUKCUK sang SME 2019 thì làm như thế nào?

1. Mục đích
Nhà hàng sử dụng song song 2 phần mềm CUKCUK và SME 2019. Kế toán nhà hàng dùng phần mềm SME 2019 muốn sử dụng luôn dữ liệu từ CUKCUK để giảm thời gian hạch toán kế toán. Kế toán có thể kết nối CUKCUK để lấy hóa đơn chứng từ bằng cách sau:
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Đăng nhập CUKCUK từ SME 2019
Tại màn hình "Bán hàng" phần mềm SME, chọn Nhập khẩu từ phần mềm bán hàng -> CUKCUK.VN
Nhập thông tin đăng nhập:
- Nhà hàng: Nhập tên nhà hàng (Ví dụ: quanngon.cukcuk.vn hoặc quanngon)
- Tên đăng nhập: Tên đăng nhập của các tài khoản có quyền kết nối SME 2019. Chỉ những người dùng có vai trò Kế toán, Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi, Quản trị hệ thống mới được phép kết nối dữ liệu với SME.

- Mật khẩu: Nhập mật khẩu đăng nhập CUKCUK của tài khoản tương ứng Nhấn Đăng nhập -> hiển thị màn hình chọn kỳ dữ liệu nhập khẩu
Bước 2: Thiết lập tham số nhập khẩu hóa đơn từ CUKCUK
- Chọn cửa hàng muốn nhập khẩu hóa đơn (với đơn vị có chuỗi cửa hàng).
- Có thể gộp tất cả các hóa đơn thu tiền ngay trong ngày trên CUKCUK thành 1 chứng từ bán hàng duy nhất trên SME.NET 2019 bằng cách tích chọn Cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày thành một chứng từ.
- Chọn khoảng thời gian muốn nhập khẩu hóa đơn (Lưu ý: Kỳ dữ liệu không được vượt quá 14 ngày).Bước 3: Nhấn Đồng ý. Chương trình tự động nhập khẩu các hóa đơn từ CUKCUK (theo tham số đã thiết lập) vào phần mềm SME.NET 2019.
Bước 4: Kiểm tra lại các chứng từ bán hàng vừa tạo, có thể chỉnh sửa lại các thông tin (nếu cần).
  • Trường hợp 1: Người dùng không tích chọn "Cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày thành 1 chứng từ"

Màn hình danh sách chứng từ không chọn cộng gộp

  • Trường hợp 2: Người dùng tích chọn "Cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày thành 1 chứng từ"
Những hóa đơn thanh toán bằng hình thức Tiền gửi, có cùng mức thuế GTGT và không lấy hóa đơn GTGT trong 1 ngày cộng gộp chung thành 1 chứng từ bán hàng
- Các chứng từ khác tách riêng, không cộng gộp


Màn hình danh sách chứng từ có chọn cộng gộp.
Chú ý: 
  1. Những chứng từ cộng gộp lấy theo 24 giờ, không lấy theo giờ thiết lập Giờ tính doanh thu.
  2. Các món cùng Mã, cùng mức % thuế GTGT cộng thành 1 dòng.
  3. Khi cộng gộp: Cộng tổng số lượng, thành tiền, tổng tiền chiết khấu của các dòng lại thành giá trị của dòng sau khi cộng gộp.

3. Kết quả nhập khẩu dữ liệu bán hàng từ CUKCUK
  • Mỗi hóa đơn bán hàng CUKCUK chỉ được nhập khẩu vào SME.NET 2019 01 lần.
  • Chương trình tự động hạch toán tài khoản theo hình thức thanh toán và tài khoản mặc định theo vật tư hàng hóa đã khai báo.
  • Chương trình tự động thêm khách hàng, hàng hóa, trên hóa đơn của CUKCUK vào danh mục Khách hàng, danh mục hàng hóa của SME.NET 2019 (nếu chưa có trên SME.NET). 
  • Chứng từ bán hàng trên SME.NET 2019 luôn là chứng từ bán hàng kèm phiếu xuất kho. Hiện tại CUKCUK chưa xuất kho ngay sau khi bán hàng, để số liệu được chính xác nhất, kế toán sử dụng chức năng Tính lại giá trên SME.NET 2019 để tính toán lại đơn giá xuất kho sau khi nhập khẩu từ CUKCUK.
 

Xem thêm
Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?
Thiết lập bếp/bar theo từng mô hình nhà hàng
Làm thế nào để hủy hóa đơn sai trong ca làm việc?
Làm thế nào để huỷ hoá đơn sai sau khi thu ngân đã đóng ca làm việc?
Vì sao số lượng NVL xuất bán hàng trên phần mềm lại nhỏ hơn số liệu xuất thực tế?
Quản lý giao quyền cập nhật giá cho thu ngân thì làm thế nào?
Nhà hàng có phục vụ tiệc cưới thì thiết lập thực đơn như thế nào?
Lập chương trình giảm giá để tri ân khách hàng VIP thì làm thế nào?
Kiểm tra tỷ lệ khuyến mại trên từng hóa đơn bán hàng như thế nào?
Quản lý muốn biết có bao nhiêu Voucher đã được sử dụng?
Khách thanh toán bằng thẻ, làm thế nào để phân biệt hóa đơn nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng?
Quản lý nhà hàng muốn hiển thị đơn vị tính lên hóa đơn thanh toán khổ 58mm, 80mm thì làm thế nào?
Thiết lập sơ đồ nhà hàng trong trường hợp bàn không cố định
Quản lý nhà hàng muốn kiểm tra đột xuất kho xem nhân viên bếp/bar có chế biến đúng đinh lượng hay không thì thực hiện thế nào?
Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thì xử lý thế nào?
Nhà hàng có nhu cầu đổi món trong combo thì phần mềm đáp ứng thế nào?
Nhà hàng muốn thiết lập giá bán món ăn/đồ uống theo khu vực khác nhau thì làm như thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn sửa nội dung hàng loạt trên tệp Excel xuất khẩu thực đơn thì làm thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn định lượng nguyên vật liệu cho Sở thích phục vụ thì làm thế nào?
Các gói thuê bao phần mềm CUKCUK.VN khác nhau như thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn hủy món, hủy order phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn ghép order, tách order, chuyển bàn và chuyển món sang order khác phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Quản lý muốn thu ngân thay đổi số lượng món khi kiểm đồ, tính tiền cần có sự xác nhận của mình thì thiết lập thế nào?
Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?
Máy PC của thu ngân có lưu dữ liệu bán hàng trên bộ nhớ máy không?
Điều kiện để nhà hàng sử dụng phương thức kết nối Offline thông qua máy chủ nội bộ là gì?
Xử lý tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online
Nhà hàng muốn tính thuế cho phí dịch vụ thì thực hiện thế nào?
Xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?
Xử lý tình trạng không lập được phiếu xuất kho bán hàng khi số lượng mặt hàng xuất kho lớn
Thiết lập tự động cập nhật giá vốn như thế nào?
Làm thế nào để nhân viên phục vụ ghi nhận được số lượng cân của món nguyên vật liệu từ nhân viên cân đồ?
Thiết lập dịch vụ tính tiền theo thời gian như thế nào?
Làm thế nào để thiết lập chính sách giá bán theo thời gian?
Làm thế nào để nhà hàng thiết lập chỉ hiển thị các món chỉ bán trong dịp tết?