Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử

Quản lý/Kế toán của nhà hàng có thể phát hành và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay trên phần mềm CUKCUK.
Các bước cần thực hiện đối với nhà hàng chưa có tài khoản meInvoice
Bước 1: Mua phần mềm meInvoice
Bước 2: Đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên meInvoice
Bước 3: Kết nối CUKCUK với meInvoice
Bước 4: Thực hiện phát hành hóa đơn điện tử
(Lưu ý: với các nhà hàng đã sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice của MISA thì không cần thực hiện bước 1 và bước 2 ở trên đây).

 1: Mua phần mềm meInvoi

 


 

Xem thêm