Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Quản lý > Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thì xử lý thế nào?

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thì xử lý thế nào?

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thường do 1 trong 3 trường hợp sau:
Trường hợp 1:
 Kế toán nhà hàng thay đổi thời gian lập phiếu xuất kho dẫn đến thay đổi đơn giá nguyên vật liệu trên phiếu xuất, để tính đúng đơn giá nguyên vật liệu xuất kho và thống kế chính xác trên báo cáo Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn kho thì thực hiện như sau:
  • Xóa và nhập lại toàn bộ báo cáo sau thời gian phiếu xuất kho được thay đổi.
Ví dụ: Thay đổi thời gian lập phiếu xuất kho là 5h30 ngày 16/09/2016 về 5h30 ngày 14/09/2016 để đúng với thực tế thì cần xóa và nhập lại toàn bộ phiếu xuất có thời gian sau thời gian 5h30 ngày 14/09/2016.
Trường hợp 2: Kể toán nhà hàng lập bù phiếu xuất kho dẫn đến sai số liệu đơn giá nguyên vật liệu của những phiếu xuất sau thời gian lập bù, để xác định đúng giá trị xuất và giá trị tồn cuối kỳ cần thực hiện:
  • Xóa và nhập lại toàn bộ phiếu xuất kho sau thời gian lập bù.
Ví dụ: Bổ sung phiếu xuất kho lúc 9h30 ngày 15/09/2016 dẫn đến thay đổi đơn giá nguyên vật liệu của những phiếu xuất lập sau 9h30 ngày 15/09/2016. Kế toán cần thực hiện xóa toàn bộ những phiếu xuất đó và nhập lại thông tin để phần mềm tính chính xác giá trị xuất và tồn của nguyên vật liệu.
Trường hợp 3: Kế toán nhà hàng chưa làm phiếu nhập hàng trên phần mềm, khi lập phiếu xuất kho dẫn đến tính trạng xuất quá số lượng tồn và sẽ không tính được đơn giá xuất kho và giá trị tồn kho của nguyên vật liệu. Để giải quyết tính trạng này, cần thực hiện:
  • Xóa phiếu xuất kho bị xuất quá số lượng tồn.
  • Lập bù phiếu nhập hàng vào phần mềm.

  • Lập lại phiếu xuất kho. Khi đó, phần mềm sẽ tính được chính xác đơn giá xuất kho và giá trị tồn của nguyên vật liệu.
 

Xem thêm
Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu?
Kế toán muốn nhập khẩu hóa đơn chứng từ từ CUKCUK sang SME 2019 thì làm như thế nào?
Thiết lập bếp/bar theo từng mô hình nhà hàng
Làm thế nào để hủy hóa đơn sai trong ca làm việc?
Làm thế nào để huỷ hoá đơn sai sau khi thu ngân đã đóng ca làm việc?
Vì sao số lượng NVL xuất bán hàng trên phần mềm lại nhỏ hơn số liệu xuất thực tế?
Quản lý giao quyền cập nhật giá cho thu ngân thì làm thế nào?
Nhà hàng có phục vụ tiệc cưới thì thiết lập thực đơn như thế nào?
Lập chương trình giảm giá để tri ân khách hàng VIP thì làm thế nào?
Kiểm tra tỷ lệ khuyến mại trên từng hóa đơn bán hàng như thế nào?
Quản lý muốn biết có bao nhiêu Voucher đã được sử dụng?
Khách thanh toán bằng thẻ, làm thế nào để phân biệt hóa đơn nào tiền đã về tài khoản của nhà hàng?
Quản lý nhà hàng muốn hiển thị đơn vị tính lên hóa đơn thanh toán khổ 58mm, 80mm thì làm thế nào?
Thiết lập sơ đồ nhà hàng trong trường hợp bàn không cố định
Quản lý nhà hàng muốn kiểm tra đột xuất kho xem nhân viên bếp/bar có chế biến đúng đinh lượng hay không thì thực hiện thế nào?
Nhà hàng có nhu cầu đổi món trong combo thì phần mềm đáp ứng thế nào?
Nhà hàng muốn thiết lập giá bán món ăn/đồ uống theo khu vực khác nhau thì làm như thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn sửa nội dung hàng loạt trên tệp Excel xuất khẩu thực đơn thì làm thế nào?
Quản lý nhà hàng muốn định lượng nguyên vật liệu cho Sở thích phục vụ thì làm thế nào?
Các gói thuê bao phần mềm CUKCUK.VN khác nhau như thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn hủy món, hủy order phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Thiết lập cho thu ngân muốn ghép order, tách order, chuyển bàn và chuyển món sang order khác phải có sự xác nhận của quản lý nhà hàng thế nào?
Quản lý muốn thu ngân thay đổi số lượng món khi kiểm đồ, tính tiền cần có sự xác nhận của mình thì thiết lập thế nào?
Làm thế nào để không hiển thị món chi tiết của món ăn theo NVL, theo nhóm trên thực đơn?
Máy PC của thu ngân có lưu dữ liệu bán hàng trên bộ nhớ máy không?
Điều kiện để nhà hàng sử dụng phương thức kết nối Offline thông qua máy chủ nội bộ là gì?
Xử lý tình trạng số lượng Order khi làm việc Offline khác khi làm việc Online
Nhà hàng muốn tính thuế cho phí dịch vụ thì thực hiện thế nào?
Xóa dữ liệu nhà hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?
Xử lý tình trạng không lập được phiếu xuất kho bán hàng khi số lượng mặt hàng xuất kho lớn
Thiết lập tự động cập nhật giá vốn như thế nào?
Làm thế nào để nhân viên phục vụ ghi nhận được số lượng cân của món nguyên vật liệu từ nhân viên cân đồ?
Thiết lập dịch vụ tính tiền theo thời gian như thế nào?
Làm thế nào để thiết lập chính sách giá bán theo thời gian?
Làm thế nào để nhà hàng thiết lập chỉ hiển thị các món chỉ bán trong dịp tết?