Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân > Bàn giao order

Bàn giao order

1. Mục đích
Giúp thu ngân bàn giao lại các order đang phục vụ để nhân viên khác tiếp tục chăm sóc, phục vụ khách hàng
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn biểu tượng , chọn Bàn giao order.

2. Tích chọn order muốn bàn giao.
3. Chọn nhân viên muốn bàn giao.
4. Nhấn Bàn giao.
 

Xem thêm