Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Đối tác giao hàng

Đối tác giao hàng

 

Mục đích:

Để tăng doanh số bán hàng từ hình thức giao hàng, cửa hàng có thể thực hiện kết nối đến các đơn vị giao vận để giảm thiểu thao tác thu công và quản lý bằng tay khi giao cho khách hàng. Phần mềm bổ sung tiện ích Đối tác giao hàng nhằm giúp quản lý nhà hàng thực hiện:
1. Khai báo đối tác giao hàng trên phần mềm
2. Kết nối các đối tác giao hàng
 

Xem thêm