Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Tính năng mới > R45

R45

I. PC - Bán hàng

1. Nhân viên ghi order/Thu ngân muốn gửi các món thêm khác ngoài thực đơn xuống bếp/bar để Nhân viên bếp/bar biết và chế biến phù hợp theo yêu cầu của khách hàng

2. Khi sửa hóa đơn, Sở tài chính muốn chương trình tạo ra 1 hóa đơn khác thay vì cho phép Quản lý nhà hàng sửa trực tiếp trên chương trình để có thể kiểm soát được việc khai báo doanh thu, thuế của nhà hàng

3. Quản lý nhà hàng muốn trên phiếu chiêu đãi có thêm ghi chú "Chi Phí Tiếp Đãi theo bộ luật 4 điều khoản 5 Câu 2 Bộ Luật Thuế Thu nhập" để thể hiện nhà hàng làm theo đúng luật pháp
4. Hàng ngày, Quản lý nhà hàng xem số tiền mỗi thu ngân thu được trên 1 báo cáo tổng hợp ở PC để không mất thời gian xem trên Biên bản bàn giao ca của từng người trên web như hiện nay
5. Thu ngân muốn tách được 1 số món từ order rồi thu tiền luôn cho order vừa được tách để đáp ứng yêu cầu tính tiền riêng của thực khách
II. Mobile
1. Quán trà sữa, Nhân viên phục vụ mong muốn danh sách sở thích phục vụ thể hiện được theo từng nhóm để việc chọn sở thích được nhanh hơn
2. Nhân viên ghi order/Thu ngân muốn gửi các món thêm khác ngoài thực đơn xuống bếp/bar để Nhân viên bếp/bar biết và chế biến phù hợp theo yêu cầu của khách hàng
3. Trên ứng dụng CUKCUK Dành cho quản lý, Quản lý muốn xem được số lượng order hủy, món hủy là bao nhiêu, lý do hủy là gì để dễ dàng nắm được tình hình hủy món theo ngày/tuần/tháng tại nhà hàng/quán
4. Khi sửa hóa đơn, Sở tài chính muốn chương trình tạo ra 1 hóa đơn khác thay vì cho phép Quản lý nhà hàng sửa trực tiếp trên chương trình để có thể kiểm soát được việc khai báo doanh thu, thuế của nhà hàng
5. Quản lý nhà hàng muốn trên phiếu chiêu đãi có thêm ghi chú "Chi Phí Tiếp Đãi theo bộ luật 4 điều khoản 5 Câu 2 Bộ Luật Thuế Thu nhập" để thể hiện nhà hàng làm theo đúng luật pháp
6. Thu ngân muốn tách được 1 số món từ order rồi thu tiền luôn cho order vừa được tách để đáp ứng yêu cầu tính tiền riêng của thực khách
7. Quản lý nhà hàng muốn thay đổi các trường thông tin địa chỉ của nhà hàng để phù hợp với cách quản lý địa chỉ ở Đức

I. PC - Bán hàng
1. Nhân viên ghi order/Thu ngân muốn gửi các món thêm khác ngoài thực đơn xuống bếp/bar để Nhân viên bếp/bar biết và chế biến phù hợp theo yêu cầu của khách hàng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R45, phần mềm cho phép gửi các món thêm ngoài thực đơn xuống bếp/bar, giúp nhân viên bếp/bar nắm được yêu cầu và chế biến món cho khách. 
Các bước thực hiện:
 • Khi thêm món khác theo yêu cầu của khách hàng, chọn nơi chế biến món.
2. Khi sửa hóa đơn, Sở tài chính muốn chương trình tạo ra 1 hóa đơn khác thay vì cho phép Quản lý nhà hàng sửa trực tiếp trên chương trình để có thể kiểm soát được việc khai báo doanh thu, thuế của nhà hàng

Chi tiết thay đổi: Để kiếm soát chặt chẽ tính hợp lý hợp pháp của dữ liệu lấy từ chương trình, Sở tài chính Đức yêu cầu phần mềm phải ghi nhận lại việc sửa hóa đơn của nhà hàng, không cho phép sửa trực tiếp số liệu trên hóa đơn mà cần tạo ra 1 hóa đơn mới để bù trừ cho hóa đơn sai. Kể từ phiên bản R45, khi quản lý/thu ngân chỉnh sửa hóa đơn, phần mềm sẽ tự động sinh 1 hóa đơn mới và hủy hóa đơn cũ để đáp ứng nhu cầu này.
 • Khi chỉnh sửa hóa đơn, chương trình sẽ sinh 1 hóa đơn mới với nội dung giống hóa đơn cũ.
 • Hóa đơn cũ sẽ bị hủy.Lưu ý: Để chỉnh sửa được hóa đơn, cần đảm bảo thu ngân chưa thực hiện đóng ca làm việc và quản lý chưa thực hiện khóa sổ
 
3. Quản lý nhà hàng muốn trên phiếu chiêu đãi có thêm ghi chú "Chi Phí Tiếp Đãi theo bộ luật 4 điều khoản 5 Câu 2 Bộ Luật Thuế Thu nhập" để thể hiện nhà hàng làm theo đúng luật pháp
Chi tiết thay đổi:
 Kể từ phiên bản R45, trên phiếu chiêu đãi bổ sung thêm ghi chú "Chi Phí Tiếp Đãi theo bộ luật 4 điều khoản 5 Câu 2 Bộ Luật Thuế Thu nhập" theo đúng quy định luật pháp tại Đức.

4. Hàng ngày, Quản lý nhà hàng xem số tiền mỗi thu ngân thu được trên 1 báo cáo tổng hợp ở PC để không mất thời gian xem trên Biên bản bàn giao ca của từng người trên web như hiện nay
Chi tiết thay đổi: Với nhà hàng có nhiều nhân viên thu ngân sử dụng thiết bị, để biết được tổng tiền của tất cả nhân viên đã thu trong ca, quản lý phải xem báo cáo Bảng kê hóa đơn trên trang Quản lý, mất nhiều thời gian thao tác. Kể từ phiên bản R45, bổ sung Báo cáo tiền thu theo nhân viên trên phần mềm CUKCUK Bán hàng, giúp quản lý xem nhanh được tổng số tiền nhân viên đã thu trong ca.
Các bước thực hiện:
 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Báo cáo tổng hợp/Báo cáo thu tiền theo nhân viên.

 • Phần mềm đã hiển thị tổng số tiền nhân viên đã thu tính đến thời điểm xem báo cáo, sắp xếp tên theo từng nhân viên.


5. Thu ngân muốn tách được 1 số món từ order rồi thu tiền luôn cho order vừa được tách để đáp ứng yêu cầu tính tiền riêng của thực khách
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R45, bổ sung tính năng Tính tiền riêng trên màn hình Tính tiền, giúp thu ngân thanh toán riêng từng món theo yêu cầu của khách nhanh chóng.
Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình Tính tiền, nhấn chọn Tính tiền riêng.

 • Nhập số lượng cho từng món tính tiền. 

 • Thực hiện Thu tiền hóa đơn. • Trên hóa đơn sẽ chỉ còn những món chưa được tính tiền, thực hiện thu tiền các món còn lại trong hóa đơn.

Với hóa đơn tính tiền riêng, khi tính tiền, cần nhập lại các thông tin khách hàng, khuyến mại cho khách.

III. Mobile
1. Quán trà sữa, Nhân viên phục vụ mong muốn danh sách sở thích phục vụ thể hiện được theo từng nhóm để việc chọn sở thích được nhanh hơn
Chi tiết thay đổi: Tại các quán trà sữa, khách thường có yêu cầu sở thích phục vụ về lượng đá, lượng đường, topping cho đồ uống, Ví dụ như 50% đường, thêm trân châu trắng,... Kể từ phiên bản R45, chương trình cho phép quản lý lập danh sách sở thích phục vụ theo từng nhóm, giúp thu ngân dễ dàng lựa chọn hơn khi ghi order.
Các bước thực hiện:
 • Trên trang Quản lý, nhấn chọn Danh mục/Nhóm Sở thích phục vụ.
 • Nhấn Thêm để khai báo nhóm sở thích phục vụ của nhà hàng.

 • Chọn nhóm để phân loại khi khai báo Sở thích phục vụ.

 • Áp dụng Sở thích phục vụ cho các món.

 • Trên ứng dụng CUKCUK Bán hàng, sở thích phục vụ đã được phân theo từng nhóm, giúp thu ngân dễ dàng lựa chọn khi khách có yêu cầu.


2. Nhân viên ghi order/Thu ngân muốn gửi các món thêm khác ngoài thực đơn xuống bếp/bar để Nhân viên bếp/bar biết và chế biến phù hợp theo yêu cầu của khách hàng
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R45, phần mềm cho phép gửi các món thêm ngoài thực đơn xuống bếp/bar, giúp nhân viên bếp/bar nắm được yêu cầu và chế biến món cho khách. 
Các bước thực hiện:
 • Khi thêm món khác theo yêu cầu của khách hàng, chọn nơi chế biến món.

3. Trên ứng dụng CUKCUK Dành cho quản lý, Quản lý muốn xem được số lượng order hủy, món hủy là bao nhiêu, lý do hủy là gì để dễ dàng nắm được tình hình hủy món theo ngày/tuần/tháng tại nhà hàng/quán
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R45, bổ sung báo cáo SL hủy order/hủy món giúp quản lý nhà hàng dễ dàng biết được thông tin chi tiết về món hủy, order hủy để biết được thời gian hủy, lý do hủy, đối tượng hủy, chi tiết món hủy nhằm quản lý thuận tiện hơn mà không phải lên trang quản lý xem các báo cáo 
Các bước thực hiện:
 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn SL hủy order/hủy món.

 • Ứng dụng đã hiển thị số lượng order hủy, món hủy trong ngày chi tiết theo từng lý do. • Nhấn biểu tượng  để thiết lập xem theo các khoảng thời gian khác.

4. Khi sửa hóa đơn, Sở tài chính muốn chương trình tạo ra 1 hóa đơn khác thay vì cho phép Quản lý nhà hàng sửa trực tiếp trên chương trình để có thể kiểm soát được việc khai báo doanh thu, thuế của nhà hàng

Chi tiết thay đổi: Để kiếm soát chặt chẽ tính hợp lý hợp pháp của dữ liệu lấy từ chương trình, Sở tài chính Đức yêu cầu phần mềm phải ghi nhận lại việc sửa hóa đơn của nhà hàng, không cho phép sửa trực tiếp số liệu trên hóa đơn mà cần tạo ra 1 hóa đơn mới để bù trừ cho hóa đơn sai. Kể từ phiên bản R45, khi quản lý/thu ngân chỉnh sửa hóa đơn, phần mềm sẽ tự động sinh 1 hóa đơn mới và hủy hóa đơn cũ để đáp ứng nhu cầu này.
 • Khi chỉnh sửa hóa đơn, chương trình sẽ sinh 1 hóa đơn mới với nội dung giống hóa đơn cũ.
 • Hóa đơn cũ sẽ bị hủy.Lưu ý: Để chỉnh sửa được hóa đơn, cần đảm bảo thu ngân chưa thực hiện đóng ca làm việc và quản lý chưa thực hiện khóa sổ

5. Quản lý nhà hàng muốn trên phiếu chiêu đãi có thêm ghi chú "Chi Phí Tiếp Đãi theo bộ luật 4 điều khoản 5 Câu 2 Bộ Luật Thuế Thu nhập" để thể hiện nhà hàng làm theo đúng luật pháp
Chi tiết thay đổi:
 Kể từ phiên bản R45, trên phiếu chiêu đãi bổ sung thêm ghi chú "Chi Phí Tiếp Đãi theo bộ luật 4 điều khoản 5 Câu 2 Bộ Luật Thuế Thu nhập" theo đúng quy định luật pháp tại Đức.

6. Thu ngân muốn tách được 1 số món từ order rồi thu tiền luôn cho order vừa được tách để đáp ứng yêu cầu tính tiền riêng của thực khách
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R45, bổ sung tính năng Tính tiền riêng trên màn hình Tính tiền, giúp thu ngân thanh toán riêng từng món theo yêu cầu của khách nhanh chóng.
Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình Tính tiền, nhấn chọn Tính tiền riêng. • Nhấn Tách thêm order để nếu số order tách lớn hơn 2.
 • Tách các món muốn thanh toán riêng vào từng order.

Lưu ý: Cần tách món cả trên order gốc. Trường hợp tất cả số lượng món trên order gốc = 0 thì không thể thực hiện tách món để tính tiền riêng.
 • Nhấn Tính tiền và thực hiện thu tiền khách đưa.

 • Thực hiện thu tiền với các order còn lại.
7. Quản lý nhà hàng muốn thay đổi các trường thông tin địa chỉ của nhà hàng để phù hợp với cách quản lý địa chỉ ở Đức
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R45, để phù hợp với quản lý địa chỉ ở Đức, chương trình thay đổi các trường thông tin địa chỉ nhà hàng: Quốc gia, Bang, Thành phố/Khu vực, Đường phố, Số nhà

 

Xem thêm