Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Ghi order > Để gửi phiếu chế biến đến bếp/bar theo khu vực thì làm thế nào?

Để gửi phiếu chế biến đến bếp/bar theo khu vực thì làm thế nào?

Nhà hàng có nhiều tầng/khu vực, mỗi tầng có 1 quầy bar và 1 bếp chế biến riêng cho tầng/khu vực đó. Để thiết lập gửi yêu cầu chế biến đến đúng tầng/khu vực đang làm việc, thu ngân/nhân viên ghi order thực hiện như sau:

  • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
  • Tại phần Thiết lập chung, nhấn Sửa.
  • Tích chọn Gửi order đến bếp/bar theo khu vực phục vụ.
  • Chọn tầng/khu vực đang làm việc.
  • Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp mỗi tầng tại nhà hàng vẫn 1 quầy bar pha chế nhưng lại phân chia các bếp chuyên chế biến riêng các món, như Bếp Á/Bếp Âu... 
Khi đó cần thiết lập: 

  • Bar theo tầng/khu vực pha chế.
  • Bếp thiết lập Không theo khu vực, khi đó, phiếu món sẽ được gửi đến nơi chế biến theo thiết lập từng món.

 

Xem thêm