Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Lễ tân > Đặt món cho khách

Đặt món cho khách

1. Mục đích

Giúp lễ tân ghi nhận các món khách đặt trước trên phần mềm.
2. Các bước thực hiện
1. Tại thông tin đặt chỗ của khách, nhấn biểu tượng  để đặt món cho khách.

2. Chọn món khách đặt trước.
3. Nhấn Cất.


Lưu ý:
Nhấn vào biểu tượng  để thêm ghi chú chế biến cho khách. 

 

Xem thêm