Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?

Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?

Khi khách yêu cầu thanh toán, thu ngân sẽ chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order để xác nhận với khách hàng.
I. Trường hợp nhân viên ghi order sử dụng máy tính bảng.
1. Quản lý nhà hàng thiết lập thông tin nhà hàng.
  • Nhấn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung.
  • Chọn tab Mua hàng/Bán hàng.
  • Tại phần Bán hàng, nhấn Sửa.
  • Bỏ tích chọn Có in phiếu tạm tính.
  • Nhấn Cất.

2. Nhấn Gửi tạm tính tại màn hình tính tiền của thu ngân để chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order.

3. Tại màn hình của nhân viên ghi order, chạm vào Phiếu tạm tính.
4. Chạm vào order vừa gửi yêu cầu thanh toán để xem phiếu tạm tính.
II. Trường hợp nhân viên ghi order không sử dụng thiết bị.

1. Quản lý nhà hàng thiết lập thông tin nhà hàng.
  • Nhấn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung.
  • Chọn tab Mua hàng/Bán hàng.
  • Tại phần Bán hàng, nhấn Sửa.
  • Tích chọn Có in phiếu tạm tính.
  • Nhấn Cất.

2. Nhấn In tạm tính tại màn hình tính tiền của thu ngân.


Khi đó, phiếu tạm tính sẽ được in ra tại máy in của thu ngân, nhân viên phục vụ sẽ đưa phiếu tạm tính cho khách để xác nhận.
 

Xem thêm
Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng ViettelPay thì thực hiện thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng VNPAY thì thực hiện thế nào?
Đăng ký tài khoản ViettelPay Merchant như thế nào?
Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?
Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào?