Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?

Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?

Để thu ngân tính tiền cho khách nhanh hơn, đối với một số chương trình khuyến mại, phần mềm sẽ tự động áp dụng khi tính tiền cho khách. Các trường hợp quản lý có thể thiết lập Tự động áp dụng chương trình khuyến mại khi tính tiền:
  • Áp dụng cho toàn bộ khách hàng hoặc hạng thẻ.
  • Không có điều kiên về giá trị hóa đơn hoặc số lượng mặt hàng.
  • Không giới hạn thời gian áp dụng theo ngày trong tuần hoặc giờ trong ngày.
Với các trường hợp khuyến mại này, khi thiết lập có thể tích chọn thông tin Tự động áp dụng chương trình khuyến mại này khi tính tiền.
Khi thu ngân tính tiền cho khách, chương trình khuyến mại sẽ tự động được áp dụng.

Lưu ý: Với các nhà hàng hoạt động theo mô hình Phục vụ nhanh, để chương trình khuyến mại được áp dụng tự động, cần thực hiện:
  • Sau khi ghi order các món khách gọi, nhấn biểu tượng  trên màn hình.

  • Chương trình sẽ tự động tích chọn chương trình khuyến mại cho khách, nhấn Đồng ý để xác nhận.


 

Xem thêm
Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng ViettelPay thì thực hiện thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng VNPAY thì thực hiện thế nào?
Đăng ký tài khoản ViettelPay Merchant như thế nào?
Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?
Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào?