Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?

Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?

Trong trường hợp nhà hàng có phát hành thẻ thành viên đến khách hàng, khi khách hàng đến dùng bữa sẽ được tích điểm theo chính sách phát hành thẻ của nhà hàng. Ngoài ra, khách cũng có thể sử dụng điểm đã tích lũy để thanh toán. Thao tác ghi nhận thẻ thành viên của khách hàng trên phần mềm như sau:

  • Khi thanh toán cho khách hàng, nhập Mã thành viên khách hàng cung cấp tại thông tin Mã thành viên, nhấn biểu tượng . (Khách hàng sử dụng ứng dụng 5FOOD Mobile đều được cấp 1 Mã thành viên.  • Trường hợp khách chưa là thành viên nhà hàng, chương trình hiển thị màn hình Thêm thành viên. Thực hiện nhập các thông tin để thêm thành viên.

  • Trường hợp khách sử dụng điểm để thanh toán:
  • Nhấn Điểm.

  • Nhập số điểm khách sử dụng tại thông tin Số điểm sử dụng. Nhấn Đồng ý.   • Trong trường hợp khách sử dụng điểm thanh toán, cần yêu cầu khách xác nhận sử dụng điểm trên ứng dụng 5FOOD Mobile (Xem hướng dẫn tại đây)
Lưu ý: Khi khách sử dụng điểm để thanh toán, bắt buộc trên máy thu ngân và thiết bị của khách hàng phải có mạng Internet.
Việc thanh toán phải diễn ra trong vòng 2 phút từ khi khách hàng xác nhận thanh toán.
 

Xem thêm
Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
Tích hợp cổng thanh toán ZaloPay
Khách hàng thanh toán bằng ViettelPay thì thực hiện thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng VNPAY thì thực hiện thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng VCBPAY thì thực hiện thế nào?
Đăng ký tài khoản ViettelPay Merchant như thế nào?
Khách thanh toán bằng cả tiền mặt và ZaloPay thì xử lý thế nào?
Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?
Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào?