Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân > Theo dõi danh sách hóa đơn

Theo dõi danh sách hóa đơn

1. Mục đích
Giúp thu ngân tìm kiếm, kiểm tra và quản lý dễ dàng các hóa đơn đã phát sinh theo các tiêu chí khác nhau như: hóa đơn ghi nợ cho khách hàng, hóa đơn đã thu tiền, hóa đơn đã hủy,...

2. Các bước thực hiện
Thu ngân xem danh sách hóa đơn và tìm kiếm các hóa đơn theo thời gian, tình trạng như sau:
1. Nhấn biểu tượng , chọn Danh sách hóa đơn.2. Có thể lọc danh sách theo thời gian, trạng thái hóa đơn, thu ngân thanh toán hóa đơn.

3. Nhấn đúp vào hóa đơn cần xem trên màn hình danh sách để xem chi tiết hóa đơn. 

3. Lưu ý
1. Hiện tại, chương trình sẽ lưu trữ các hóa đơn trên máy PC/POS của thu ngân trong vòng 2 tháng. Với các hóa đơn trước đó, thu ngân có thể sử dụng tính năng Tìm trực tuyến để xem lại và in hóa đơn cho khách. Chi tiết:
  • Trên Danh sách hóa đơn, nhấn Tìm kiếm trực tuyến.

  • Chọn khoảng thời gian phát sinh hóa đơn.

  • Thực hiện tìm kiếm theo tên hoặc theo số hóa đơn.  • Khi đó chương trình sẽ tìm kiếm được hóa đơn, thu ngân có thể xem và in lại hóa đơn cho khách.

Lưu ý: Để sử dụng tính năng tìm kiếm trực tuyến cần đảm bảo máy thu ngân có kết nối internet.
2. Với các tài khoản thu ngân đăng nhập và sử dụng phần mềm, sẽ chỉ xem được các hóa đơn mình đã lập trong ca làm việc. Với các tài khoản quản lý, quản lý chuỗi, quản trị hệ thống có thể xem được toàn bộ danh sách hóa đơn phát sinh tại nhà hàng.
3. Sau khi xóa dữ liệu phần mềm, gỡ phần mềm, chương trình sẽ chỉ giữ lại các hóa đơn trong ca khi chưa đóng ca làm việc. Các hóa đơn trước đó sẽ bị xóa bỏ.
 

Xem thêm