Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?

Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?

Đối với nhà hàng phục vụ nhanh, thu ngân thực hiện ghi món, tính và thu tiền khách hàng ăn uống tại nhà hàng ngay khi khách gọi món.
Xem phim hướng dẫn tại đây
 
Tải phim hướng dẫn
tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
1. Tại màn hình bất kỳ chạm vào biểu tượng hoặc nhấn + Order.
2. Chạm vào ảnh món ăn để thêm món. Số lần chạm tương ứng với số suất khách gọi. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô SL (Số lượng) để nhập nhanh.

3. Chạm biểu tượng  và tích chọn Ngồi tại bàn hoặc Gói mang về.
Lưu ý:
  • Có thể tìm nhanh món khách gọi bằng cách gõ những ký tự đầu của các từ trong tên món. Ví dụ: Để tìm món "Mỳ udon bò" thì chỉ cần gõ mub, để tìm món "Ếch xào măng" thì chỉ cần gõ exm,...
❖ Tính và thu tiền tại quầy
1. Nhấn biểu tượng  để ghi nhận thông tin khách hàng và lựa chọn các chương trình khuyến mại.

2. Nhấn vào biểu tượng  để áp dụng giá thay đổi theo khung giờ.
3. Trường hợp nhà hàng phát hành mã Voucher và khách sử dụng mã khi thanh toán, nhấn biểu tượng  để ghi nhận.
4. Trường hợp nhà hàng có phát hành mã ưu đãi trên 5Food và khách có sử dụng mã, nhấn biểu tượng  để ghi nhận.
5. Tích chọn hoặc nhập thông tin Thuế GTGT (thiết lập tại phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung tab Mua hàng/bán hàng).

6. Trên màn hình ghi order, chạm vào Thu tiền.

6. Nhấn In & Đóng để in hóa đơn cho khách.
 Lưu ý:
  • Khi nhấn Đóng hoặc In & Đóng thì phần mềm sẽ tự động in danh sách món cần chế biến ra máy in hoặc hiển thị danh sách đó trên màn hình máy tính bảng của bộ phận bếp/bar tùy theo thiết bị nhà hàng triển khai cho bộ phận bếp/bar là máy in hay máy tính bảng
1. Chạm vào biểu tượng  và chọn Giao hàng tận nơi.

2. Khai báo thông tin giao hàng.

  • Trường hợp khách yêu cầu giao hàng ngay: Nhấn biểu tượng để gửi order cho bếp/bar chế biến đồng thời in hóa đơn cho nhân viên giao hàng.

  • Trường hợp chưa đến giờ giao hàng cho khách: 
    • Nhấn Lưu nháp để lưu order.
    • Gần đến giờ giao hàng, vào Sổ giao hàng, trên danh sách order Chờ giao hàng, nhấn biểu tượng Giao hàng tại order cần giao hàng để gửi danh sách món cần chế biến cho bếp/bar đồng thời in hóa đơn cho nhân viên giao hàng.

1. Vào Sổ giao hàng, chọn màn hình Đang giao hàng.
2. Trên order khách đã trả tiền, nhấn Thu tiền.Lưu ý:
  •  Trường hợp khách hủy order giao hàng, tùy theo order đó đang ở trạng thái Chờ giao hàng hay Đang giao hàng mà vào màn hình danh sách tương ứng, sau đó chạm vào biểu tượng ở cuối dòng thông tin order cần hủy.
 

Xem thêm
Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?
Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?