Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Tính tiền > Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?

Khách thanh toán bằng thẻ Voucher thì tính tiền như thế nào?

Để tính tiền cho khách có sử dụng thẻ Voucher, thực hiện thao tác sau:

  1. Trên màn hình tính tiền, nhấn biểu tượng .

  2. Thực hiện khai báo thông tin thẻ Voucher:

  Tích chọn các đối tượng được áp dụng voucher:

   • Tất cả: Nếu voucher được áp dụng cho tất cả các món trong hóa đơn.
   • Món ăn: Nếu voucher chỉ áp dụng cho các món ăn trong hóa đơn.
   • Đồ uống: Nếu voucher chỉ áp dụng cho các đồ uống trong hóa đơn.
   • Tùy chọn: Nếu voucher áp dụng cho 1 vài món thu ngân tích chọn trong hóa đơn.
   3. Khai báo xong, nhấn Đồng ý.


   4. Nhấn  để thu số tiền còn lại (nếu có) và hoàn thành việc thanh toán cho khách hàng.
   Lưu ý: Các thông số về thẻ voucher như các loại thẻ voucher, mệnh giá, mã thẻ, nhà phát hành, hình thức áp dụng,... đã được nhà quản lý thực hiện khai báo cụ thể trên phần mềm tại Khuyến mại\Thẻ voucher.
       
       

      Xem thêm
      Ghi order và thu tiền tại nhà hàng phục vụ nhanh như thế nào?
      Chuyển phiếu tạm tính cho nhân viên ghi order xác nhận với khách thì làm như thế nào?
      Khách muốn xem hóa đơn trước khi thanh toán thì làm thế nào?
      Tặng món/giảm giá trực tiếp khi tính tiền như thế nào?
      Thu ngân muốn hiển thị ghi chú chưa tính thuế GTGT trên hóa đơn thì làm thế nào?
      Chương trình khuyến mại tự động áp dụng trong những trường hợp nào?
      Bỏ qua bước áp dụng khuyến mại, voucher, thuế, phí khi tính tiền thế nào?
      Khách thanh toán bằng tiền mặt và cả bằng thẻ thì thu tiền như thế nào?
      Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?
      Làm thế nào để tách hóa đơn cho khách?
      Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?
      Thu ngân muốn xem chi tiết mức thuế áp dụng cho các món trên hóa đơn thì làm thế nào?
      Áp dụng thẻ thành viên khi khách hàng thanh toán thế nào?
      Khách hàng thanh toán bằng Mã ưu đãi, ghi nhận trên phần mềm thế nào?
      Số tiền thực tế cuối ca bị lệch so với số tiền trên sổ thì xử lý như thế nào?
      Làm thế nào để ghi nhận thông tin hóa đơn GTGT khi khách có yêu cầu?
      Làm thế nào để không tích điểm cho những hóa đơn đã được nhận khuyến mại?
      Làm thế nào để máy tính/máy POS tự động mở két khi thực hiện thu tiền khách hàng?