Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Thu ngân > Nghiệp vụ Ghi order > Khách gọi món không có trong thực đơn thì ghi nhận như thế nào?

Khách gọi món không có trong thực đơn thì ghi nhận như thế nào?

Để ghi order theo yêu cầu của khách trong trường hợp này, thực hiện như sau:
1. Nhấn Thêm món khác trên màn hình ghi order.
2. Nhập thông tin về món khác: tên món, số lượng, số tiền, ghi chú (nếu có).
3. Nhấn Đồng ý.
Ví dụ:

Trong thực đơn của nhà hàng không có thuốc lá. Khách gọi thuốc lá và nhân viên nhà hàng ra ngoài mua cho khách hàng. Cách ghi nhận yêu cầu này trên phần mềm như sau:
1. Tại giao diện ghi order, chọn Thêm món khác.

2. Khai báo món mua hộ khách.

3. Sau khi nhấn Đồng ý, món khách gọi ngoài thực đơn sẽ được ghi nhận trên order của khách như sau:

 

Xem thêm