Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân > Theo dõi và thu tiền từ NV giao hàng

Theo dõi và thu tiền từ NV giao hàng

1. Mục đích
Giúp thu ngân dễ dàng quản lý các
 order mà khách hàng yêu cầu giao hàng tận nơi, thông qua các thao tác: In phiếu tạm tính hoặc hóa đơn cho nhân viên đi giao hàng, thu tiền order giao hàng hay hủy order giao hàng.
2. Xem/tải phim hướng dẫn
  
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các trường hợp nghiệp vụ
3.1. In phiếu tạm tính/hóa đơn cho nhân viên đi giao hàng

Các bước thực hiện

1. Chọn biểu tượng \Sổ giao hàng.

2. Chọn trạng thái Chờ giao hàng.

3. Chọn biểu tượng

4. Nhấn biểu tượng .

Lưu ý: Tại ô Người giao nhấn biểu tượng  để chọn người giao hàng, trường hợp tên người giao hàng chưa có trong danh sách thì nhập trực tiếp. Kể từ lần sau, tên người giao hàng được thêm tại đây sẽ tự động bổ sung vào danh sách để Thu ngân chọn nhanh.
3.2. Thu tiền order giao hàng
Các bước thực hiện
1. Chọn biểu tượng \Sổ giao hàng. Chọn trạng thái Đang giao hàng. 
2. Nhấn vào biểu tượng  để xác nhận thu tiền.

3. Kiểm tra các order đã thanh toán bằng cách chọn trạng thái order Đã thanh toán.

3.3. Hủy order giao hàng
Các bước thực hiện
1.
Trên danh sách order Chờ giao hàng hoặc Đang giao hàng, chọn order muốn hủy. Chọn biểu tượng .

2. Chọn lý do hủy order, nhấn Đồng ý.

4. Lưu ý
  • Nếu trên màn hình tính tiền order nhà hàng chỉ muốn in ra hóa đơn chứ không in phiếu tạm tính thì cần bỏ tích chọn Có sử dụng phiếu tạm tính tại phần Thiết lập\Tùy chỉnh mẫu hóa đơn\tab Nội dung. Thao tác chi tiết xem tại đây.
 

Xem thêm