Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán hàng > Thu ngân > Nhận ca

Nhận ca

1. Mục đích
Giúp thu ngân tiếp nhận lại bàn giao từ thu ngân của ca trước các thông tin như số tiền tồn quỹ đầu ca, số lượng hóa đơn, số lượng cuống thẻ, số lượng cuống Voucher,...
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây 
(Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Thu ngân đăng nhập vào phần mềm.
 2. Khai báo các thông tin trong ca làm việc tại cửa sổ Mở ca làm việc.
 3. Nhấn
Mở ca.

 

 

Xem thêm